Psychosociale therapie

TO BE – WHOLE AND FREE

Therapie is een bewustwordings- en veranderingsproces. Therapie geeft je inzicht hoe je denkt, voelt en handelt. Als je dit weet, kan je bewust (nieuwe of andere) keuzes maken en negatieve patronen/gewoontes doorbreken. Dit is niet altijd makkelijk of leuk. Het is een ontdekkingstocht naar je eigen hart, hoe jij van oorsprong bedoeld bent. Je wordt er echt een vrijer en meer ‘heel’ mens van.

Wanneer beter andere hulp? Bij een crisis of acute problematiek is het advies dit direct te bespreken met de huisarts die verdere stappen kan ondernemen. Soms is er dan hulp van een crisisdienst of psychiater nodig. Ook wanneer er sprake is van verslavingsproblemen, geweld of agressieproblematiek en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek bestaan daarvoor speciaal opgerichte organisaties die vaak beter passende behandelmogelijkheden bieden.

TO BE – HEARD

In onze samenwerking staat jouw hulpvraag centraal. Met jouw probleem en de daaraan gekoppelde vraag gaan we samen aan de slag. Ik zie mijzelf als reisgenoot van jou, op jouw unieke weg. Ieder behandeltraject is op maat gesneden omdat JIJ jij bent en JIJ dit waard bent.

Intake en behandelplan

We starten met een intakegesprek, waarin we nader kennis maken met elkaar, jij aangeeft waaraan je geholpen wilt worden en ik vertel wat ik voor je kan betekenen. Als we besluiten met elkaar aan jouw hulpvraag te werken, stel ik een behandelplan op. Zodra je je hierin kunt vinden, gaan we samen aan de slag. Na circa vijf sessies en in de afrondingsfase hebben we een evaluatiemoment.

Ik maak voor de behandeling van psychosociale problemen gebruik van een integratieve therapie. Dat wil zeggen dat ik verschillende therapie- en coachingsvormen kan inzetten zoals:

  • Transactionele Analyse (TA)
  • Gestalt
  • Systeemtherapie; een vorm hiervan is Contextuele therapie. Hiervoor kunnen we werken met individuele (tafel)opstellingen met behulp van (playmobil) poppetjes en andere materialen, het maken van een genogram (soort van familiestamboom), etc.
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
  • Positieve psychologie
  • Ervaringsgerichte therapie
  • Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR – Volwassenen). 

Ik zie uit jou te ontmoeten!