EMDR

TO BE – CURED

EMDR is een vorm van traumabehandeling die veel wordt toegepast, vaak met goede resultaten.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring, zoals een ongeval, fobie, angst, geweld, verlies of andere schokkende gebeurtenis(sen). Door je op een bepaalde manier af te leiden van die nare gedachten en gevoelens, wordt de herinnering eraan minder heftig. De scherpe randjes van de herinnering gaan eraf, de lading wordt minder. Het is geen (vorm van) hypnose, je blijft volledig bij bewustzijn. Al bijna 30 jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht. Met als resultaat dat EMDR als een van de meest krachtige (trauma)behandelingen wordt gezien. Na opleiding en uitgebreide supervisie ben ik EMDR master Practitioner.

Wil je graag EMDR? We starten met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we je hulpvraag, je voorgeschiedenis, je huidige situatie en jouw doelen. Op basis hiervan stel ik een behandelplan op die we samen bespreken en afstemmen op jou. EMDR kan ook met therapie of coaching gecombineerd worden.