Coaching

TO BE – AWARE

Afgelopen jaren mocht ik meerdere personen coachen. Coaching is een proces met als veelal als doel:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coaching verschilt van therapie. Coaching is in principe meer gericht op het heden en de toekomst, het behalen van doelen en wat hiervoor nodig is. Hiervoor kunnen enkele gesprekken al voldoende zijn. Een reden voor coaching kan zijn dat je een klankbord wilt om over je gevoelens, twijfels of ideeën te praten, helderheid te krijgen in je gedachten of omdat je ondersteuning wilt in het bereiken van je persoonlijke of werkgerelateerde doelen. Bij therapie ga je dieper in op de klachten/het probleem en dit zal ook vaak meer tijd vragen. We kijken dan in principe ook naar het verleden, jouw opvoeding, hoe jij gevormd bent om zo beter te begrijpen waarom je denkt wat je denkt, voelt wat je voelt en doet wat je doet.

Natuurlijk wil ik aansluiten bij waar jij staat en wat voor jou belangrijk is. Van daaruit gaan we samen op weg. Ik sta voor maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Ik maak voor coaching gebruik van verschillende coachingsvormen zoals de

 • Transactionele Analyse (TA)
 • Gestalt
 • Systeemtherapie; een vorm hiervan is Contextuele therapie. Hiervoor kunnen we werken met individuele (tafel)opstellingen met behulp van (playmobil) poppetjes en andere materialen, het maken van een genogram (soort van familiestamboom), etc.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Positieve psychologie
 • Ervaringsgerichte therapie
 • Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR – Volwassenen). 

TO BE – HEARD

In onze samenwerking staat jouw hulpvraag centraal. Met jouw probleem en de daaraan gekoppelde vraag gaan we samen aan de slag. Ik zie mijzelf als reisgenoot van jou, op jouw unieke weg. Ieder behandeltraject is op maat gesneden omdat JIJ jij bent en JIJ dit waard bent.

Intake en behandelplan

We starten met een intakegesprek, waarin we nader kennis maken met elkaar, jij aangeeft waaraan je geholpen wilt worden en ik vertel wat ik voor je kan betekenen. Als we besluiten met elkaar aan jouw hulpvraag te werken, stel ik een behandelplan op. Zodra je je hierin kunt vinden, gaan we samen aan de slag. Na circa vijf sessies en in de afrondingsfase hebben we een evaluatiemoment.