Tarief/vergoeding/voorwaarden

TO BE – PAID

Ik sta voor laagdrempelige, betaalbare en kwalitatieve hulpverlening.

We starten altijd met een GRATIS intakegesprek van max. een uur. Tijdens of na het intakegesprek bekijken en besluiten we of we wel/niet samen verder gaan. Je hebt geen verwijsbrief van je huisarts nodig.

Wil je graag een offerte (indien je werkgever deze begeleiding wil vergoeden)? Dit is zeker mogelijk. Steeds vaker wordt hiernaar gevraagd.

De tarieven zijn als volgt per 1 januari 2019:

Tiener/(Jong)volwassentherapie: Het tarief per sessie van een uur bedraagt € 65,00.

Relatietherapie: Het tarief per sessie van een uur tot max. 70 minuten bedraagt € 90,00 (incl. btw).

Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. Ik ben aangesloten bij en registerlid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor wordt door de meeste zorgverzekeraars met name de individuele therapie (gedeeltelijk) vergoed als je aanvullend verzekerd bent. Je kunt dit zo nodig navragen bij jouw zorgverzekeraar (zoek op complementaire/alternatieve/psychosociale hulp). Je kunt bij mij de (AGB-)codes opvragen.

Praktijk To Be heeft nu ook het Keurmerk Christelijke Zorgverlener. De individuele therapie + de relatietherapie wordt bij Pro Life (gedeeltelijk) vergoed wanneer je aanvullend verzekerd bent (afhankelijk van jouw pakket en polisvoorwaarden). Kijk voor meer informatie op de site van Pro Life.

Voor 2019 willen nog meer zorgverzekeraars deze therapie vergoeden. Zie:

NFG Vergoedingenoverzicht 2019

Mocht bovenstaande tarief toch een belemmering vormen voor hulp, dan verneem ik het graag. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Mijn visie is dat iedereen professionele psychosociale hulp moet kunnen krijgen!

Indien een afspraak voor een therapiesessie niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, worden de kosten voor de therapiesessie wel gefactureerd. Zie verder de Algemene voorwaarden van Praktijk To Be.

In het kader van de AVG: Privacyreglement en Privacy policy website.

De NFG stelt eisen aan hun lidmaatschap die de kwaliteit waarborgen. Indien je een klacht hebt over mijn begeleiding/behandeling dan kan je dit bij mij aangeven. Mochten wij hier niet samen uitkomen dan kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Om mijn kwaliteit en deskundigheid op peil te houden neem ik o.a. deel aan (bij)scholingen, intervisiegroepen en zo nodig supervisie. Dit geeft mij de mogelijkheid om te reflecteren op vraagstukken waar ik tegenaan loop in mijn praktijk. Het is een manier om een beroep te doen op ervaring, levensvisie en deskundigheid van collega’s.

Daarbij ben ik lid van EFT Nederland. Het doel van de Stichting EFT-Nederland is het verbeteren van (partner)relaties in Nederland. Zie www.EFT.nl

Ook ben ik aangesloten bij Stichting Rosegarden. Rosegarden is een landelijk netwerk van Christen Psychosociaal Therapeuten. Zie verder voor de site: www.stichting-rosegarden.nl

 

Logo NFG     EFT-LogoLogo keurmerk christelijke zorg

 

Afbeeldingsresultaat voor logo rbcz