Therapie/Relatietherapie EFT

Tiener/(Jong)Volwassentherapie

TO BE – HEARD

In onze samenwerking staat jouw hulpvraag centraal. Met jouw probleem en de daaraan gekoppelde vraag gaan we samen aan de slag. Ik zie mijzelf als reisgenoot van jou, op jouw unieke weg. Ieder behandeltraject is op maat gesneden omdat JIJ jij bent en JIJ dit waard bent.

Intake en behandelplan

We starten met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Daarin kijken we of het klikt tussen ons en of mijn hulp aansluit bij jouw vraag. Als dit niet zo is, zeggen we dit eerlijk tegen elkaar. Als we besluiten met elkaar aan jouw hulpvraag te werken, stel ik een behandelplan op. Zodra je je hierin kunt vinden, gaan we samen aan de slag.

Ik maak voor de behandeling van psychosociale problemen gebruik van een integratieve therapie. Dat wil zeggen dat ik verschillende therapievormen kan inzetten zoals de Transactionele Analyse (TA), Gestalttherapie, Beeldcommunicatie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Contextuele therapie, Inzichtgevende therapie, Ervaringsgerichte therapie.

Na vijf sessies en in de afrondingsfase hebben we een evaluatiemoment. We bespreken wat je al bereikt hebt omtrent je hulpvraag.

Relatietherapie

TO BE – TOGETHER?

EFT – EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY

Lijkt het wel of jullie in negatieve patronen zitten? En komen jullie hier niet samen uit? EFT Relatietherapie helpt hierbij!

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Ik ben EFT gecertificeerd en zeer enthousiast over deze therapie. EFT is de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. Als EFT-therapeut ontrafel ik samen met jullie dit patroon. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Intake en behandelplan

Na een gratis intake (max. een uur) bekijken we of we samen verder gaan. Zo ja, dan maak ik in samenspraak met jullie een behandelplan, die we na vijf sessies evalueren.

Bij relatietherapie is het belangrijk dat jullie gemotiveerd zijn om naar je eigen levensgeschiedenis, drijfveren en gedrag te kijken, zodat jullie samen werken aan een gezonde(re) relatie.

To be together?!

EFT-Logo